Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Μετρήσεις: Τι μετράμε;

Από τον Κήρυκα της Χριστιανικής Επιστήμης - 18 Αυγούστου 2015

Αρχικά δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απριλίου 2015 του Christian Science Journal


Μπορεί να εκπλαγείτε πόσες μετρήσεις έχουν γίνει μέρος της καθημερινής ζωής. Χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της προόδου των επιχειρήσεων, της δραστηριότητας των εργαζομένων, ακόμη και για να αξιολογήσουν τις συνήθειές σας στο συνοικιακό παντοπωλείο και στο διαδίκτυο.

Καθώς η χρήση των μετρήσεων διεισδύει όλο και περισσότερο στη ζωή μας, είναι σημαντικό να είμαστε σίγουροι ότι δεν καθορίζουμε την παρούσα κατάσταση και το μέλλον των εκκλησιών μας από τις μετρήσεις, με τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά. Γιατί; Διότι οι μετρήσεις δεν μπορούν να αξιολογήσουν σωστά ή να παρέχουν μια πλήρη ανάλυση όσον αφορά την απόδειξη του πνεύματος του Χριστού.

Η εμπειρία μιας φίλης μου διευκρίνισε αυτό το σημείο. Η φίλη μου τηλεφώνησε για να μου πει τι συνέβη στην Εκκλησία του Χριστού, Επιστήμονα, στην περιοχή της, κατά την συνάντηση της Τετάρτης, όπου αναφέρονται μαρτυρίες θεραπειών των μελών της. Το πρώτο πράγμα, που ανέφερε, ήταν πόσο λίγοι άνθρωποι ήταν στην εκκλησία, αλλά τότε, γρήγορα σταματώντας την αναφορά στον αριθμό των παρευρισκομένων, συνέχισε να μου μιλάει για τις εμπνευσμένες μαρτυρίες θεραπειών, που μοιράστηκε με εκείνους που ήταν παρόντες. Η αγάπη της για κάθε άτομο, που σηκώθηκε και μίλησε για την θεραπεία του, ήταν έκδηλη στη φωνή της και στον τρυφερό τρόπο που μιλούσε. Η ενθάρρυνση που κέρδισε από τις θεραπείες τους, που προήλθαν από την Χριστιανική Επιστήμη, ήταν ολοφάνερη. Η ευγνωμοσύνη της ήταν αμέτρητη για την ουσιαστική συνεισφορά των συμμετεχόντων.

Είναι φυσικό να καλωσορίζουμε τους ανθρώπους στις Εκκλησίες μας και να μοιραζόμαστε μαζί τους την Χριστιανική Επιστήμη. Παρ’ όλα αυτά, μου άρεσε πολύ το πώς η φίλη μου δεν επέτρεψε στον εαυτό της να την απασχολήσουν ή να της αποσπάσουν την προσοχή οι αριθμοί, και γρήγορα διόρθωσε την άποψή της για την εκκλησία, που βασίστηκε στιςμετρήσεις. Η επιθυμία της ήταν σύμφωνημε το Καταστατικό της Μητέρας Εκκλησίας, Εδάφιο 28, που αναφέρεται στην αρίθμηση των οπαδών, όπως έχει καταγραφεί στο Εγχειρίδιο της Μητέρας Εκκλησίας, από την Mary Baker Eddy, που ανακάλυψε και ίδρυσε την Χριστιανική Επιστήμη. Μιλάει για το θέμα αυτό και δεν είναι λιγότερο επιτακτική ανάγκη σήμερα, ότι «Οι Χριστιανοί Επιστήμονες δεν θα δίδουν προς δημοσίευση τον αριθμό των μελών της Μητέρας Εκκλησίας ούτε των κλάδων εκκλησιών. Συμφώνως προς την Γραφή θα αποστρέφονται προσωπικότητα και αρίθμηση οπαδών» (σελ.48). Αυτή η οδηγία επιτιμά ό,τι ο  κόσμος τώρα αποκαλεί «μέτρηση απόδοσης». Το να εστιάζουμε την προσοχή μας σε προσωπικότητες και αρίθμηση των ανθρώπων είναι κριτήρια του θνητού νου για να καθορίζουν την ευημερία της εκκλησίας. Οι μετρήσεις, που χρησιμοποιούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να θεωρηθούν ως μία μορφή υπνωτισμού για να στρέψουμε την προσοχή μας μακριά από την αληθινή ιδέα και την πρακτική της Εκκλησίας.

Η σοφή συμβουλή της κυρίας Eddy μας οδηγεί πέρα από αυτή την παγίδα του σαρκικού νου. Όταν αποστρεφόμαστε προσωπικότητες και αριθμήσεις απελευθερωνόμαστε από το αίσθημα αποθάρρυνσης που μας δίνουν οι αριθμοί, ή, εξ ίσου είναι μεσμερικό να εφησυχάζουμε όταν τα νούμερα είναι μεγάλα. Υπακοή στο εδάφιο του Εγχειριδίου, που αναφέρεται πιο πάνω, μας προειδοποιεί να μένουμε προσηλωμένοι σε ό,τι είναι ο βασικός σκοπός των εκκλησιών μας – η αληθινή θεραπεία της Χριστιανικής Επιστήμης.

Ως Ομότιμος Πάστορας της Πρώτης του Χριστού Εκκλησίας, Επιστήμονος, η κυρία Eddy κατανόησε τη μοναδική αποστολή της Εκκλησίας που ίδρυσε.  Ήξερε ότι η Εκκλησία της πρέπει να είναι μια ξεχωριστή πλευράαπό αυτό, που θεϊκά της είχε αποκαλυφθεί. Η δομή, το θεμέλιο και οι λειτουργίες της έχουν πνευματική προέλευση.

Στο βιβλίο της, Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των Γραφών, η κυρία Eddy δίνει την πνευματική έννοια της Εκκλησίας ως, «Το οικοδόμημα της Αλήθειας και της Αγάπης· καθετί που στηρίζεται στη θεία Αρχή και απορρέει από αυτή» (σελ.583). Αρχίζοντας με αυτή την αγνή έννοια της Εκκλησίας υψώνουμε την σκέψη μας για να κατανοήσουμε τον θείο σκοπό και δύναμή της. Βλέπουμε ότι η Εκκλησία περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από ό,τι οποιαδήποτε θνητή μέτρηση θα μπορούσε ποτέ να κάνει. Η Εκκλησία αιώνια ανθίζει ως έκφραση της Αλήθειας και της Αγάπης.

Το Επιστήμη και Υγεία δίνει τον ορισμό της ανθρώπινης έκφρασης αυτής της θείας ιδέας με τον ακόλουθο τρόπο: «Η Εκκλησία είναι το ίδρυμα εκείνο που παρέχει απόδειξη της χρησιμότητάς του και διαπιστώνεται ότι εξυψώνει το γένος, με το να αφυπνίζει την κοιμισμένη νόηση από τις υλικές δοξασίες και να την κάνη ικανή να αντιληφθεί τις πνευματικές ιδέες και την απόδειξη της θείας Επιστήμης, και να διώχνει με τον τρόπο αυτό τα δαιμόνια, ή την πλάνη και να θεραπεύει τους αρρώστους» (σελ.583).

Αυτή η θεραπευτική δραστηριότητα παραμερίζει το πρόβλημα των αριθμών και των θνητών μετρήσεων. Αντίθετα, απαιτεί την έμπρακτη απόδειξη της αναγνώρισης του Χριστού ως θεραπευτική δύναμη του Θεού, όπως την κατανόησε ο μαθητής Πέτρος. Η κατανόηση του Πέτρου της αποστολής του Χριστού, η οποία αποδείχτηκε μέσα από τη ζωή και τα έργα του Ιησού, απέσπασε αυτή την απάντηση από τον Μέγα θεραπευτή: «Εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής» (Ματθαίος 16: 18).

Το ότι διακρίνουμε την θεραπευτική δύναμη του Χριστού, της Αλήθειας και της Αγάπης, αποδεικνύεται με την δική μας θεραπεία της αμαρτίας, της ασθένειας και του θανάτου. Αυτή είναι η Εκκλησία, όπως την έζησε ο Ιησούς και την απόδειξε. Και είτε είμαστε λίγοι ή πολλές χιλιάδες, η αποστολή μας είναι να ακολουθούμε την εντολή του Ιησού: «Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθαίος 10: 8).

Το πόσο ασήμαντο είναι να δίνουμε πίστη στους αριθμούς έγινε σαφές όταν ο Θεός μίλησε στους Ισραηλίτες: «Δεν προετίμησεν εσάς Κύριος ουδέ εξέλεξεν εσάς, διότι είσθε πολυπληθέστεροι παρά πάντα τα έθνη· επειδή σεις είσθε οι πλέον ολιγάριθμοι παρά πάντα τα έθνη· αλλ’ επειδή ο Κύριος σας ηγάπησε και διά να φυλάξη τον όρκον, τον οποίον ώμοσε προς τους πατέρας σας, σας εξήγαγεν ο Κύριος εν χειρί κραταιά και σας ελύτρωσεν εκ του οίκου της δουλείας, εκ χειρός Φαραώ, βασιλέως Αιγύπτου. Γνώρισον λοιπόν, ότι Κύριος ο Θεός σου αυτός είναι ο Θεός ο πιστός, ο φυλάττων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και φυλάττοντας τας εντολάς αυτού, εις χιλίας γενεάς» (Δευτερονόμιον 7: 7-9).

Είτε οι αριθμοί μας είναι «ως η άμμος της θαλάσσης, ήτις δεν δύναται να μετρηθή ούδέ να εξαριθμηθή» (Ωσηέ 1: 10), είτε είναι «οι πλέον ολιγάριθμοι», η Αγία Γραφή εξηγεί ότι καθοδηγούμαστε, λυτρωνόμαστε και προστατευόμαστε από τον Θεό. Ερχόμαστε κοντά ο ένας στον άλλο με την θεία Αγάπη, εμπνεόμαστε και οδηγούμεθα από την θεία Αλήθεια, κάθε φορά που αποδεικνύουμε την θεία Αρχή της θεραπευτικής έχει ανυπολόγιστη επίδραση για όλη την ανθρωπότητα.

Μας υπενθυμίζει τη σωστή εκτίμηση της προόδου μας και πως μπορούμε μαζί να προχωρήσουμε, αυτό το εδάφιο που αναφέρει η κυρία Eddy στο σύγγραμμά της The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, «Έτσι, αγαπητοί μου, ας τραγουδήσουμε μαζί το παλιό-νέο τραγούδι της σωτηρίας, και το μέτρο του χρόνου και της χαράς ας είναι πνευματικό κι’ όχι υλικό» (σελ.166).

Η Αποστολή του Κήρυκα

Το 1903, η Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, ίδρυσε το περιοδικό Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης. Ο σκοπός του: «να διακηρύξει την παγκόσμια δραστηριότητα και την διαθεσιμότητα της Αλήθειας». Ο ορισμός της λέξης «κήρυκας», όπως αναφέρεται σε ένα λεξικό, είναι «προάγγελος - ένας αγγελιοφόρος που προπορεύεται για να μεταφέρει ένα μήνυμα για κάτι που πρόκειται να ακολουθήσει», δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωνυμία Κήρυκας και επιπλέον επισημαίνει την υποχρέωσή μας, την υποχρέωση του καθενός από εμάς, να δούμε ότι ο Κήρυκάς μας εκπληρώνει την εμπιστοσύνη του, μία εμπιστοσύνη αχώριστη από τον Χριστό και που πρώτα ανήγγειλε ο Ιησούς (Μαρκ.16:15), «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν».

Μαίρη Σαντς Λη, Sentinel (Φρουρός) της Χριστιανικής Επιστήμης, 7 Ιουλίου, 1956.

Μάθετε περισσότερα για τον Κήρυκα και την Αποστολή του.