Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Η Αλήθεια – το φάρμακο για την πλάνη

Από τον Κήρυκα της Χριστιανικής Επιστήμης - 12 Δεκεμβρίου 2017

Αρχικά δημοσιεύθηκε στο τεύχος της 4 Απριλίου 2016 του Christian Science Sentinel


Το πέμπτο κεφάλαιο του εγχειριδίου της Χριστιανικής Επιστήμης, Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των Γραφών, της Μαίρης Μπέϊκερ Έντυ, έχει τον τίτλο «Αφαίρεση του προσωπείου του ζωικού μαγνητισμού.» Το κεφάλαιο αυτό, που είναι σύντομο αλλά εξονυχιστικό, εξηγεί την φύση και την υποθετική δράση αυτού που μπορεί να ονομασθεί «αντίχριστος», την εσφαλμένη δοξασία ότι υπάρχει μία δύναμη που είναι αντίθετη προς τον Θεό. Αντί, όμως, να παρουσιάζει τον αντίχριστο σαν μία οντότητα, σαν διάβολο που περιφέρεται πάνω στη γη και ψάχνει το επόμενο θύμα του, το κεφάλαιο εξηγεί ότι κάθε τι που είναι ανόμοιο με τον Θεό, το καλό, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ζωικός μαγνητισμός.

Το Επιστήμη και Υγεία ορίζει ότι ο ζωικός μαγνητισμός είναι μία ψευδαίσθηση, και αναφέρει: «Όπως ονομάζεται στην Χριστιανική Επιστήμη, ο ζωικός μαγνητισμός ή υπνωτισμός είναι ο ειδικός όρος για την πλάνη, ή τον θνητό νου. Είναι η ψεύτικη δοξασία ότι ο νους είναι στην ύλη και ότι είναι και καλός και κακός· ότι το κακό είναι τόσο πραγματικό όσο και το καλό, και πιο δυνατό. Η δοξασία αυτή δεν έχει ούτε μία ιδιότητα της Αλήθειας» (σελ. 103). Σε όλο αυτό το κεφάλαιο η κυρία Έντυ χρησιμοποιεί για τον ζωικό μαγνητισμό συνώνυμους όρους, όπως μεσμερισμό και υπνωτισμό, και καταδεικνύει τα αποτελέσματα της εσφαλμένης αυτής νοερής επιρροής, τα οποία είναι: εσφαλμένη έλξη, ανηθικότητα, αρρώστια, κρυμμένο έγκλημα, νωθρότητα, απάθεια, και όλες οι άλλες μορφές της πλάνης ή του κακού.

Στην εφαρμογή της Χριστιανικής Επιστήμης το φάρμακο γι’ αυτό το πρόβλημα της πλάνης, ή του κακού, και για τα αποτελέσματα του που είναι η αρρώστια και η αμαρτία, είναι η θεία Αλήθεια, ο Θεός, η θεία Αρχή όλης της πραγματικής ύπαρξης. Αυτό το τέλειο αντίδοτο εξουδετερώνει όλη την πλάνη και αναιρεί με ακρίβεια τις επιθετικές υποβολές της πλάνης. Κάθε εσφαλμένος ισχυρισμός της πλάνης, όταν αντιστρέφεται, διακηρύττει τι είναι αληθινό και πραγματικό. Αν πάρουμε την δήλωση «Ο άνθρωπος είναι υλικός» και την αντιστρέψουμε, τότε καταλήγουμε στον ισχυρισμό «Ο άνθρωπος είναι πνευματικός.» Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε την αλήθεια που είναι αναγκαία για την θεραπεία.

Η Αλήθεια είναι άπειρη, γεμίζει όλο τον χώρο· ως εκ τούτου, η παρουσία της αποκλείει κάθε είδους κακό και έχει το αγνό έργο να αποκαλύπτει και να καταστρέφει στην ανθρώπινη συνείδηση κάθε τι που είναι ανόμοιο με τον εαυτό της. Η Αλήθεια, ο Θεός, είναι όλα όσα είναι πραγματικά κι’ αληθινά. Επομένως, κάθε τι που πραγματικά υπάρχει είναι η Αλήθεια και η εκδήλωση της Αλήθειας, είναι ο Θεός και το παιδί του Θεού, που έχει δημιουργηθεί ως ακριβής εικόνα του Θεού. Με αυτή την πνευματική κατανόηση, με τον σωστό συλλογισμό και με την προσευχή, αποδεικνύουμε ότι η Αλήθεια είναι πραγματική και παντοδύναμη και ότι η πλάνη είναι μη πραγματική και δεν έχει καμία δύναμη.

Μία φίλη μου, που είχε πάθει εγκεφαλική συμφόρηση, μου τηλεφώνησε, να προσευχηθώ, με την ιδιότητά μου ως πρακτίσιονερ της Χριστιανικής Επιστήμης. Αμέσως αναγνωρίσαμε και οι δύο ότι αυτή η εσφαλμένη δοξασία ήταν μια υποβολή του ζωικού μαγνητισμού, που θα ήθελε να μας υπνωτίσει και να μας κάνει να πιστέψουμε ότι υπάρχει δύναμη στην ύλη.

Μολονότι η ομιλία της δεν ήταν καθαρή, μαζί αργά και σταθερά διακηρύξαμε την αλήθεια για τον Θεό, την ακεραιότητα και τελειότητά Του. Επίσης, διακηρύξαμε την αλήθεια για τον άνθρωπο, ως αντανάκλαση του Θεού. Κατανοήσαμε ότι η πραγματική ταυτότητά της, που είναι η πνευματική εικόνα του Θεού, δεν μπορούσε να περιοριστεί και δεν είχε περιοριστεί.

Αντιμετωπίσαμε την πλάνη διαβεβαιώνοντας ότι ο Θεός, το καλό είναι το παν, και ότι η ζωή στην ύλη δεν είναι πραγματική. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να κρατηθούμε στο γεγονός ότι η θεία Αλήθεια είναι η πραγματικότητα που περιβάλλει το παν, ενώ συγχρόνως αντιλαμβανόμασταν την μη πραγματικότητα του ζωικού μαγνητισμού. Δεν μιλήσαμε στο τηλέφωνο για πολύ και η ικανότητά της να μιλάει κανονικά αποκαταστάθηκε και έλεγε τέλειες προτάσεις. Η θεραπεία ήταν πλήρης και παρέμεινε πλήρης.

Για να είναι επιτυχής η θεραπεία στην Χριστιανική Επιστήμη, είναι σημαντικό να μάθουμε να στρέφουμε τη σκέψη μας στην Αλήθεια, στον Θεό, η οποία μέσω της παρουσίας και της ισχύος της αποκαλύπτει τις εσφαλμένες δοξασίες της αμαρτίας και της αρρώστιας ως μη πραγματικές και ανίσχυρες. Όταν υψώνουμε τη σκέψη προς τον Θεό και στρεφόμαστε μακριά από τις αξιώσεις της ύλης, προετοιμάζουμε τη σκέψη μας να υποκύψει στη θεία Αλήθεια, έτσι ώστε να αισθανθούμε και να γνωρίσουμε την πνευματική πραγματικότητα και όπως αυτή εκδηλώνεται στην ανθρώπινη εμπειρία. Αλλά αυτό συμπεριλαμβάνει, επίσης, την αναγκαιότητα να δούμε και να καταδικάσουμε τις εσφαλμένες αξιώσεις του ζωικού μαγνητισμού – ότι η ύλη υποθετικά έχει νοημοσύνη, δύναμη και είναι ελκυστική.

Δεν είναι αρκετό να πούμε απλώς ότι ο ζωικός μαγνητισμός δεν είναι τίποτε και ότι δεν έχει δύναμη. Πρέπει αυτό να αποδειχθεί και μπορεί να αποδειχθεί. Αυτή η εργασία δεν είναι φορτίο για μας, αλλά αντίθετα μας ελευθερώνει! Όταν αντιμετωπίζουμε μία εσφαλμένη αξίωση, αναγνωρίζουμε ότι είναι μία απάτη, και κρατάμε τη σκέψη μας στην Αλήθεια, αποδεικνύουμε ότι η πλάνη δεν είναι πραγματική, ότι είναι ένα τίποτε. Μ’ αυτόν τον τρόπο απαλλασσόμαστε από όλο τον φόβο ή τον τρόμο που θα ήθελαν να προκαλέσουν τα ψέματα της πλάνης.

Το πρότυπό μας, για την εξουδετέρωση των ούτως αποκαλουμένων δράσεων του ζωικού μαγνητισμού και των αποτελεσμάτων του, βρίσκεται στις θεραπείες του Χριστού Ιησού. Ουδέποτε έκλεισε τα μάτια του μπροστά στις ραδιουργίες του κακού. Κάθε φορά που βρισκόταν αντιμέτωπος με τις επιχειρούμενες ενέργειες και κίνητρα του κακού, τα καταδίκαζε γνωρίζοντας ότι δεν είναι πραγματικά και ότι δεν είχαν καμία βάση.

Όταν στρεφόμαστε στη δύναμη της Αλήθειας, του Θεού, την οποία εξέφρασε ο Ιησούς, καταστρέφουμε τον ζωικό μαγνητισμό και την υποθετική του ενέργεια και αποκαλύπτουμε την αρμονική διακυβέρνηση της Αλήθειας. Αυτός ο εδραιωμένος κανόνας στη μεταφυσική – ότι η θεία Αλήθεια, ο Θεός, κυβερνά τα πάντα – ενεργεί για να εξαϋλώσει την ανθρώπινη συνείδηση· κι’ αυτό όχι μόνο θεραπεύει το σώμα, αλλά έχει, επίσης, μία καθαρή διορθωτική επιρροή στις δυσαρμονικές περιβαλλοντολογικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις. Δεν είναι αποτέλεσμα του θνητού νου· είναι ο ανθρώπινος νους που υποχωρεί στον θείο Νου. Η δύναμη που θεραπεύει είναι η ίδια η Αλήθεια και εμείς γινόμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος όταν προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο.

Ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις αξιώσεις του ζωικού μαγνητισμού ανυψώνοντας τη σκέψη μας στο γεγονός ότι η Αλήθεια είναι το παν, μέσω της πνευματικής πραγματικότητας που ερχόμαστε να κατανοήσουμε στην Χριστιανική Επιστήμη, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι το κακό δεν έχει δύναμη. Τότε αντιλαμβανόμαστε, όπως απέδειξε ο Διδάσκαλός μας, ο Χριστός Ιησούς, ότι η θεία Αλήθεια είναι, εδώ και τώρα, η αποτελεσματική θεραπεία και η αναζωογονητική δύναμη.

Η Αποστολή του Κήρυκα

Το 1903, η Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, ίδρυσε το περιοδικό Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης. Ο σκοπός του: «να διακηρύξει την παγκόσμια δραστηριότητα και την διαθεσιμότητα της Αλήθειας». Ο ορισμός της λέξης «κήρυκας», όπως αναφέρεται σε ένα λεξικό, είναι «προάγγελος - ένας αγγελιοφόρος που προπορεύεται για να μεταφέρει ένα μήνυμα για κάτι που πρόκειται να ακολουθήσει», δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωνυμία Κήρυκας και επιπλέον επισημαίνει την υποχρέωσή μας, την υποχρέωση του καθενός από εμάς, να δούμε ότι ο Κήρυκάς μας εκπληρώνει την εμπιστοσύνη του, μία εμπιστοσύνη αχώριστη από τον Χριστό και που πρώτα ανήγγειλε ο Ιησούς (Μαρκ.16:15), «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν».

Μαίρη Σαντς Λη, Sentinel (Φρουρός) της Χριστιανικής Επιστήμης, 7 Ιουλίου, 1956.

Μάθετε περισσότερα για τον Κήρυκα και την Αποστολή του.