Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Αυτές είναι οι θεραπευτικές σκέψεις, που χρειάζεστε.

Από τον Κήρυκα της Χριστιανικής Επιστήμης - 10 Μαρτίου 2017

Αρχικά δημοσιεύθηκε στο τεύχος της 31ης Αυγούστου 2015 του Christian Science Sentinel


Αφού ολοκλήρωσα την αρχική μου κατήχηση στην Χριστιανική Επιστήμη, αισθάνθηκα τέτοιο σεβασμό για τον Θεό ως τον θείο Νου, - την μόνη πηγή ευφυΐας - ώστε σκεφτόμουν και έλεγα ότι μία σκέψη μού ήλθε και όχι ότι την σκέφτηκα.

Στην κατήχηση, έγινε ξεκάθαρο ότι ο Θεός και οι σκέψεις Του αποτελούν το Παν εν Παντί της αληθινής υποστάσεως – ότι ο Θεός είναι ο μόνος Νους, ο γενάρχης όλων των αληθινών σκέψεων και ότι ο άνθρωπος, ο άνδρας και η γυναίκα, που δημιούργησε ο Θεός, συνίσταται από τις ιδέες του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι εσείς κι εγώ και κάθε άλλος άνθρωπος πράγματι ανακλούμε κάθε σκέψη, που ο θείος Νους  εκπέμπει. Όμως, δεν γεννούμε εμείς αυτές τις σκέψεις. Τι άγια αποκάλυψη!

Κατάλαβα ότι μπορούσα, έξυπνα, να σταθμίζω τις σκέψεις, που μου έρχονται, και να επιλέγω και να δέχομαι στην συνείδησή μου μόνον εκείνες, που προέρχονται από τον Θεό και, ως εκ τούτου, είναι πνευματικά αληθινές. Αν μία σκέψη κατόπτριζε την φύση του Θεού ως άπειρη Αγάπη και Ζωή, ήξερα ότι ήταν αληθινή – και επιθυμούσα να την αποδεχθώ, να την υιοθετήσω και να την εκφράσω. Αν κάποια σκέψη δεν ανακλούσε σωστά την φύση του Θεού, ήξερα ότι δεν είναι αληθινή – ότι ήταν μία υποβολή που έπρεπε να απορριφθεί, να απομακρυνθεί και να αντικατασταθεί από την αλήθεια, που ο Θεός έστελνε. Και οι θεραπείες έγιναν κάτι συνηθισμένο για μένα.

Ασφαλώς, η κατήχηση μου έδωσε το πνευματικό θεμέλιο για να αναγνωρίζω τις σκέψεις, που έρχονται από τον Θεό, σε αντίθεση με τις ψευδείς απόψεις γι’ Αυτόν και την δημιουργία Του. Η πραγματική φύση του Θεού, - έτσι όπως εκφράζεται μέσω των συνωνύμων Του και των ιδιοτήτων Του που αποκαλύπτονται στην Αγία Γραφή και στο Επιστήμη και Υγεία με κλειδί των Γραφών της Mary Baker Eddy , - μας παρουσιάστηκε αναλυτικά και συστηματικά. Και, με το πέρασμα των ετών, η πνευματική κατανόηση του Θεού και των σκέψεών Του αυξήθηκε με την βοήθεια της καθημερινής, συνεχούς μελέτης αυτών των δύο βιβλίων καθώς και των μηνιαίων και εβδομαδιαίων περιοδικών της Χριστιανικής Επιστήμης. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κάθε γνήσια πνευματική σκέψη έρχεται απ ευθείας από τον Θεό, είτε την διαβάζουμε είτε, απλώς, μας έρχεται καθώς προσευχόμαστε ή καθώς ασχολούμαστε με τα καθημερινά. Και αυτές οι σκέψεις βρισκόντουσαν εκεί για μας, ανέκαθεν, διότι πάντοτε βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού.

Το μόνο, που χρειάζεται, είναι να κρατάμε την αληθινή φύση του Θεού και της δημιουργίας του ξεκάθαρα εγκαθιδρυμένη στην συνείδησή μας σαν την βάση, που μας βοηθάει να διακρίνουμε ποιες σκέψεις είναι αληθινές και ποιες ψευδείς – ποιές πηγάζουν από Αυτόν και ποιες  δεν έχουν ούτε λογική, ούτε υπόσταση ούτε δύναμη. Όπως εξηγεί η κυρία Eddy: «Για να συλλογιζόμαστε σωστά πρέπει να έχουμε υπόψη μας μόνο ένα γεγονός, δηλαδή, την πνευματική ύπαρξη» (Επιστήμη και Υγεία, σελ.492).

Ο Θεός είναι Ζωή ή Πνεύμα και ο άνθρωπος είναι η αντανάκλαση της Ζωής, πνευματικός. Αυτό αποτελεί δεδομένο, γεγονός.

Λοιπόν, ας πούμε ότι σας έρχεται η σκέψη ότι η ζωή είναι περιορισμένη- περιορισμένη υγεία, περιορισμένη ευκαιρία, περιορισμένη ικανότητα. Βάσει του γεγονότος ότι ο Θεός είναι Ζωή και ότι ο Θεός είναι άπειρος, η υποβολή του περιορισμού είναι ψευδής με ό,τι μορφή και αν προβάλλει. Είναι, απλώς, αυτό, που η Χριστιανική Επιστήμη ονομάζει ζωικό μαγνητισμό, μία λανθασμένη δοξασία ότι η ζωή βρίσκεται στην ύλη μάλλον παρά στο Πνεύμα. Κάθε τέτοια σκέψη είναι εγγενώς ψευδής, περιορισμένη και ανίσχυρη. Αλλά, το αντίθετο αυτής της σκέψεως είναι η αλήθεια. Η Ζωή είναι Πνεύμα και η ύπαρξη του ανθρώπου είναι πνευματική και, άρα, εγγενώς , απεριόριστη. Καθώς αναφέρει το Επιστήμη και Υγεία:

«Ούτε ο ζωικός μαγνητισμός ούτε ο υπνωτισμός έχουν θέση στην εφαρμογή της Χριστιανικής Επιστήμης, στην οποία η αλήθεια δεν μπορεί να αντιστραφεί, η αντιστροφή όμως της πλάνης είναι αληθινή» (σ.442).

Η Αγία Γραφή λέει για τον Θεό: «αυτός είναι εν μια βουλή, και τις δύναται να αποστρέψη αυτόν; Και ότι επιθυμεί η ψυχή αυτού, κάμνει» (Ιώβ 23:13) και ο Ψαλμωδός αναφωνεί: «Πόσον δε πολύτιμοι είναι εις εμέ αι βουλαί σου, Θεέ. Πόσον εμεγαλύνθη ο αριθμός αυτών. Εάν ήθελον να απαριθμήσω αυτάς, υπερβαίνουσι την άμμον» (Ψαλμός 139 : 17, 18).

Κάθε σκέψη περιορισμού, ασθένειας, ή κάθε σκέψη θυμού ή μίσους  - εφόσον δεν προέρχεται από τον θείο Νου, που είναι Αγάπη - είναι ψευδής. Δεν είναι ούτε δική σας σκέψη ούτε κάποιου άλλου διότι, οι σκέψεις τις οποίες ο Θεός αποστέλλει, συνιστούν το είναι μας  ως αντανάκλασή Του. Το αντίστροφο κάθε ψευδούς σκέψεως είναι αληθινό, άμεσο, προσφέρεται να το δεχθούμε, να το καταλάβουμε και να το βιώσουμε.

Στην Αγία Γραφή, υπάρχουν πολλά παραδείγματα ατόμων, που λατρεύουν τον Θεό απορρίπτοντας τις λανθασμένες σκέψεις, αποδεχόμενοι  το αντίστροφο αυτών των σκέψεων, δηλαδή αποδεχόμενοι τις σκέψεις του Θεού, και βιώνοντας σωτηρία και θεραπεία. Κάποτε μία έχιδνα δάγκωσε, ξαφνικά, τον Απόστολο Παύλο. Ο Παύλος, εμπιστευόμενος την απόλυτη καλοσύνη του Θεού, «απετίναξε το θηρίον εις το πυρ και δεν έπαθεν ουδέν κακόν». Αντιθέτως, όλοι όσοι παρακολουθούσαν, επειδή δεν ήταν εδραιωμένοι στην κατανόηση της αποκλειστικά καλής φύσεως του Θεού και της δυνάμεώς Του «επρόσμενον ότι έμελλε να πρησθεί ή εξαίφνης να πέση κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώραν και έβλεπον ότι ουδέν κακόν εγίνετο εις αυτόν, μεταβαλόντες στοχασμόν έλεγον ότι είναι θεός»            (Πράξεις των Αποστόλων 28: 3-6). Τι ζωηρό παράδειγμα της σπουδαιότητος της επιλογής σκέψεων, που προέρχονται απ ευθείας από τον Θεό, εν αντιθέσει με εκείνες , που υποδηλώνουν ότι δήθεν υπάρχει ισχύς στον μύθο της ύλης. Δεν είμαστε θεοί όταν αποδεχόμαστε τις σκέψεις του Θεού. Οι σκέψεις Του, όταν γίνονται αποδεκτές ως νόμος, ανακλούν την δύναμή Του.

Άρα, παραμείνετε στερεά θεμελιωμένοι στο γεγονός της πνευματικής υπάρξεως. Όποια σκέψη κι αν σας έρχεται, ζυγίστε την με την πραγματικότητα της πνευματικής Αλήθειας. Τιμά η σκέψη αυτή τον Θεό; Είναι γεγονός;  Ή, μήπως, φαντασία; Μείνετε προσκολλημένοι στο γεγονός και θα βιώσετε την καλοσύνη και την θεραπευτική δύναμη του Θεού, που το γεγονός αυτό εκπροσωπεί.

Οι σκέψεις του Θεού ποτέ δεν παρέχονται με το σταγονόμετρο και είναι πάντοτε διαθέσιμες, την στιγμή που πρέπει, για σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Η Αποστολή του Κήρυκα

Το 1903, η Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, ίδρυσε το περιοδικό Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης. Ο σκοπός του: «να διακηρύξει την παγκόσμια δραστηριότητα και την διαθεσιμότητα της Αλήθειας». Ο ορισμός της λέξης «κήρυκας», όπως αναφέρεται σε ένα λεξικό, είναι «προάγγελος - ένας αγγελιοφόρος που προπορεύεται για να μεταφέρει ένα μήνυμα για κάτι που πρόκειται να ακολουθήσει», δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωνυμία Κήρυκας και επιπλέον επισημαίνει την υποχρέωσή μας, την υποχρέωση του καθενός από εμάς, να δούμε ότι ο Κήρυκάς μας εκπληρώνει την εμπιστοσύνη του, μία εμπιστοσύνη αχώριστη από τον Χριστό και που πρώτα ανήγγειλε ο Ιησούς (Μαρκ.16:15), «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν».

Μαίρη Σαντς Λη, Sentinel (Φρουρός) της Χριστιανικής Επιστήμης, 7 Ιουλίου, 1956.

Μάθετε περισσότερα για τον Κήρυκα και την Αποστολή του.