Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Ελλάδα: Aς είναι η αγάπη οδηγός

Από τον Κήρυκα της Χριστιανικής Επιστήμης - 1 Απριλίου 2010

The Christian Science Monitor, April 30, 2010


Όταν, πριν από μερικούς  μήνες, εμφανίστηκαν οι πρώτες αναφορές για την χρεωστική κρίση στην Ελλάδα, φάνηκε στην αρχή ότι πρόκειται για τοπικό πρόβλημα, η λύση του οποίου θα είχε μικρό αντίκτυπο στις άλλες χώρες. Τώρα, όμως, το πρόβλημα έχει εξαπλωθεί πολύ πέραν των Ελληνικών συνόρων. Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές εφημερίδες και η Monitor, προειδοποιούν ότι η "μόλυνση" από την ελληνική οικονομία μπορεί να εξαπλωθεί και σε άλλα μέλη της Ε.Ε. με αδύνατες οικονομίες.

Είναι φανερό ότι θα χρειαστούν σοβαρά οικονομικά μέτρα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και να εμποδίσουν περαιτέρω ζημία. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι καρπός προσεκτικής σκέψεως και οι προσευχές μας μπορούν να υποστηρίξουν ένα έξυπνο, στοργικό και παραγωγικό αποτέλεσμα.

Ένα από τα εμπόδια στο να βρεθεί κοινή λύση είναι το ότι αν και οι χώρες της ευροζώνης έχουν κοινό νόμισμα, αποτελούν ξεχωριστές πολιτικές ενότητες, που η κάθε μια έχει τις δικές της παραμέτρους και απόψεις σχετικά με την κατάσταση. Είναι απαραίτητη η προσευχή για να υπάρξει ενότητα σκέψεως μεταξύ όλων αυτών των εθνών.

Αιώνες πριν, όταν ο Απόστολος Παύλος εκήρυττε στην Αθήνα, είπε κάτι για την ενότητα, που και σήμερα ισχύει όταν προσπαθούμε να βρούμε μία κοινή βιώσιμη λύση. Παρατήρησε: "ο Θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ εποίησε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικείν επι παν το πρόσωπον της γης, ζητείν τον Κύριον , ει άραγε ψηλαφήσειαν αυτόν και εύροιεν, και γε ου μακράν από ενός εκάστου υμών υπάρχοντα. Εν αυτώ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν." ( Πράξεις 17:24, 26-28)

Ο καθένας μας ζει και κινείται στο θείο Πνεύμα, αφού είναι ιδέα του Θεού. Αυτό το πνευματικό γεγονός ενώνει όλους τους ανθρώπους , ακόμη και τα πολύ διαφορετικά μέλη της ευροζώνης. Η προσευχή, που αναγνωρίζει αυτόν τον σύνδεσμο, μπορεί να βοηθήσει να διαγραφούν οι διαφορές μεταξύ των εθνών και αποκαλύπτει την ενότητά μας κάτω από την φροντίδα του Θεού. Αυτή η προσευχή μας ενσταλάζει επίσης το ηθικό θάρρος να προχωρήσουμε μαζί, ακόμη και αν οι αναγκαίες λύσεις μοιάζουν δυσκολοεφάρμοστες.

Οι προσπάθειες γίνονται ευκολότερες  όταν οι προσευχές μας διακηρύσσουν πως η θεία Αγάπη βρίσκεται στο πηδάλιο της σκέψης και όχι ο φόβος, η αγανάκτηση ή ο θυμός. Η αμεροληψία, η ευφυία και η επάρκεια της θείας Αγάπης μπορούν να αποκαλύψουν λύσεις, που δεν είχαν γίνει αντιληπτές μέχρι στιγμής. Η Αγάπη, επίσης, αποκαλύπτει ότι οι θεραπευτικές απαντήσεις - εκείνες δηλαδή, που ενώνουν όλα τα μέρη - πηγάζουν από μία πνευματική πηγή  και όχι από τη δοξασία ότι  όλοι είμαστε εγκλωβισμένοι σε μία στατική κατάσταση περιορισμένων πόρων και περιορισμένης επιθυμίας για αλλαγή.

Καθώς οι προσευχές μας επισημαίνουν την παρουσία της θείας Αγάπης κοντά σε όλους εκείνους, που εργάζονται για τη λύση αυτού του προβλήματος, μπορούμε να περιμένουμε λιγότερες αναφορές καταδίκης, εκνευρισμού, δισταγμού και μόλυνσης. Υπό την επίρρεια της θείας Αγάπης, οι άνθρωποι παραμερίζουν τις διαφορές και, μάλιστα, χαίρονται να βρίσκουν λύσεις. Κανείς δεν χρειάζεται να ζημιωθεί πολιτικά ή επαγγελματικά στην προσπάθεια να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η σοφία και ευφυία, που θα αποκαλυφθούν στην υπόθεση της Ελλάδος, φυσικά θα λάμψουν και για τις άλλες χώρες και θα αποκαλύψουν τρόπους για να προληφθούν οι απειλές στην οικονομία τους.

Στο βιβλίο της Επιστήμη και Υγεία με κλειδί των Γραφών η  Mary Baker Eddy ταύτισε τον Θεό ή την Ψυχή με την πηγή των ριζικών λύσεων. "Τα μέσα που διαθέτει η Ψυχή",  έγραψε,  "για να χορηγεί όλα τα καλά στην ανθρωπότητα είναι άπειρα, και θα αποκτούσαμε ευκολότερα την ευτυχία, και θα τη διατηρούσαμε πιο σίγουρα, αν την αναζητούσαμε στην Ψυχή". ( σελ.60 )

Αυτοί οι πόροι της Ψυχής είναι τόσο άφθονοι, που μπορούν να βρεθούν λύσεις για την περίπτωση κάθε έθνους, χωρίς να παραληφθεί κανένα. Η προσευχή μπορεί να μας ξυπνήσει την επιθυμία να δούμε με φρέσκο μάτι ό,τι  έγινε μέχρι τώρα, καθώς η προσευχή επιβεβαιώνει τις πνευματικές αρετές, που στηρίζουν την εθνική ευημερία - σταθερότητα, ειρήνη, δύναμη, ασφάλεια, ζωή, χαρά, σοφία, αγάπη, για να αναφέρουμε μερικές.

Κάθε έθνος έχει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά, που υποστηρίζονται από την αγάπη των πολιτών του για την πατρίδα τους και την επιθυμία τους η πατρίδα τους να επιτυγχάνει και να αγαθοποιεί. Αυτή η αγάπη είναι ισχυρή και αυτή επίσης μπορεί να προωθήσει τις προσπάθειες κάθε έθνους για το δικό του και για το συνολικό καλό.

Τα πνευματικά αποθέματα της Ψυχής επιφέρουν πολύ σημαντικότερο αποτέλεσμα από τις αναλύσεις των χρηματιστηρίων Είναι περιουσία, που ποτέ δεν εξαντλείται. Κατά την απόλυτη πνευματική έννοια είναι οι πηγές απ' όπου ρέουν οι λύσεις , διότι πηγάζουν από τον Θεό, το καλό, και μπορούν μόνον να ευλογούν όσους έρχονται σε επαφή με αυτές.

Οι προσευχές μας μπορούν να ξεκλειδώσουν αυτές τις πηγές  ώστε να κυλήσουν προς την Ελλάδα και σε όλους εκείνουσ που συμμετέχουν στην προσπάθεια, μετριάζοντας το πολιτικό, οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο κόστος.

Η Αποστολή του Κήρυκα

Το 1903, η Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, ίδρυσε το περιοδικό Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης. Ο σκοπός του: «να διακηρύξει την παγκόσμια δραστηριότητα και την διαθεσιμότητα της Αλήθειας». Ο ορισμός της λέξης «κήρυκας», όπως αναφέρεται σε ένα λεξικό, είναι «προάγγελος - ένας αγγελιοφόρος που προπορεύεται για να μεταφέρει ένα μήνυμα για κάτι που πρόκειται να ακολουθήσει», δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωνυμία Κήρυκας και επιπλέον επισημαίνει την υποχρέωσή μας, την υποχρέωση του καθενός από εμάς, να δούμε ότι ο Κήρυκάς μας εκπληρώνει την εμπιστοσύνη του, μία εμπιστοσύνη αχώριστη από τον Χριστό και που πρώτα ανήγγειλε ο Ιησούς (Μαρκ.16:15), «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν».

Μαίρη Σαντς Λη, Sentinel (Φρουρός) της Χριστιανικής Επιστήμης, 7 Ιουλίου, 1956.

Μάθετε περισσότερα για τον Κήρυκα και την Αποστολή του.