Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Θεραπεία – Μόνον με ακλόνητη πίστη στην Αλήθεια

Από τον Κήρυκα της Χριστιανικής Επιστήμης - 1 Νοεμβρίου 2011

Αρχικά δημοσιεύθηκε στο τεύχος June 2008 του Christian Science Journal.


Συνήθως πιστεύουμε ότι χρειάζεται πάρα πολλή πίστη για να θεραπευτούμε και να θεραπεύσουμε δια της προσευχής. Προφανώς, ακόμη και οι πρώτοι Χριστιανοί Απόστολοι έτσι νόμιζαν. Όταν παρακαλούσαν τον Ιησού να τους αυξήσει την πίστη τους, εκείνος τους απήντησε ότι  με πίστη τόσο μικρή όσο ένας ελάχιστος σπόρος, θα μπορούσαν να διατάξουν ένα δένδρο να ξεριζωθεί και να πέσει στη θάλασσα και εκείνο θα το έπραττε  (Λουκά 17: 5,6). Με αυτή την κατάλληλη απάντηση ο Ιησούς απέρριψε πλήρως την γνώμη ότι η πίστη τους θα έπρεπε να είναι πελώρια. Οδήγησε την σκέψη τους μακριά από την ποσότητα της πίστεως , που διέθεταν, και την έστρεψε στην δύναμη που βρισκόταν πίσω από αυτή την πίστη.

Ο Ιησούς δίδαξε πως η δύναμη της προσευχής δεν έγκειται τόσο στην πίστη του προσευχομένου, αλλά στο τί αφορά αυτή η πίστη. Πίστευε απολύτως ότι ο Θεός, η παντοδύναμη Αλήθεια, είναι η θεραπευτική δύναμη και το ίδιο πιστεύει και η Χριστιανική Επιστήμη. Ο Ιησούς κατέστησε σαφές πως η θεία Αλήθεια μπορεί να γίνει γνωστή, κατανοητή, ώστε η πίστη μας να μην είναι τυφλή αλλά φωτισμένη – και ότι αυτή η κατανόηση είναι αποτέλεσμα της πιστής εφαρμογής της διδασκαλίας του. Είπε: «Εάν σείς μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν. Και η αλήθεια θέλει σας  ελευθερώσει»  ( Ιωαν.8: 31,32).

Προσέξτε ότι ο Ιησούς είπε: η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, και όχι ότι η γνώση της αλήθειας μάς ελευθερώνει.

Θεωρώ πολύ λυτρωτικό το να αποσκοπώ στην πίστη και όχι στην προσπάθεια να αποκτήσω περισσότερη πίστη. Αυτή η εστίαση οδηγεί την προσοχή μου στο να προσπαθώ να καταλάβω τον Θεό ως Αλήθεια και, κατόπιν, να παραμένω πιστή σε αυτό που μαθαίνω. Ο καθένας μας έχει την πνευματική δυνατότητα, την Θεόδοτη ικανότητα, να διακρίνει και να κατανοεί την θεία Επιστήμη της Αλήθειας, που βρίσκεται πίσω από την θεραπευτική δύναμη του Ιησού.

Ασφαλώς, κανείς δεν μπορεί ποτέ να υποστηρίξει ότι γνωρίζει την θεία Αλήθεια τόσο πλήρως ώστε να μην έχει τίποτα περισσότερο να μάθει. Η πραγματική κατανόηση του Θεού απαιτεί δια βίου μαθητεία.H Mary Baker Eddy, που ανακάλυψε την Επιστήμη του Χριστού, της Αλήθειας, κατέστησε αυτό το σημείο σαφές λέγοντας :Ένας κόκκος Χριστιανικής Επιστήμης αρκεί για να κάνει θαύματα για τους θνητούς – τόσο παντοδύναμη είναι η Αλήθεια – για να εξακολουθήσουμε όμως να κάνουμε το καλό, πρέπει να καταλάβουμε περισσότερο τη Χριστιανική Επιστήμη (Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των Γραφών,σ.449).

Το ωραίο, βέβαια, είναι πως αν είμαστε πιστοί σε όσα μαθαίνουμε για την Αλήθεια, τότε η παντοδύναμη θεραπευτική δύναμη της Αλήθειας φανερώνεται στην σημερινή μας εμπειρία. Και αυτό κάνει την απαραίτητη προσπάθειά μας για αυτοπειθαρχία  όντως να αξίζει.

Για να καταλάβετε, είμαι μαθήτρια της Χριστιανικής Επιστήμης για πάνω από πενήντα χρόνια. Κάθε μία από τις πολλές μου θεραπείες ήταν αποτέλεσμα της ίδιας μεθόδου – δηλαδή, της γνώσεώς μου για το τι είναι πράγματι ο Θεός, και της πίστης μου στην Αλήθεια, που είχε σαν συνέπεια να καταλάβω το ψεύδος της όποιας δυσαρμονίας. Εδώ είναι, που χρειάζεται η πειθαρχία.

Είναι πολύ εύκολο να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα την πληθώρα των ασθενειών και των δυσάρεστων σκηνών, που ξετυλίγονται μπροστά μας, ιδιαίτερα εκείνων που φαίνονται να συμβαίνουν στο περιβάλλον μας. Για να παραμείνουμε πιστοί στον Θεό και, κατ αυτόν τον τρόπο, να διορθώσουμε αυτές τις καταστάσεις, πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι η μόνη Αλήθεια. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε αυτή την γνώση είναι η ευπρόσδεκτη καθημερινή μελέτη της Χριστιανικής Επιστήμης, που συνοδεύεται και από περιόδους επικοινωνίας με τον Θεό δια της προσευχής.

Επιτρέψτε μου να μοιρασθώ μαζί σας μερικά από τα πράγματα, που μου έμαθαν τα βιβλία της Χριστιανικής Επιστήμης, δηλαδή η Βίβλος και το Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των Γραφών, για το πώς ο Θεός είναι η Αλήθεια.

Ο Θεός είναι η Αλήθεια γιατί ο Θεός είναι η μοναδική αιτία, ο μόνος δημιουργός. Η αθάνατη Αλήθεια είναι η Αρχή, Ψυχή και Ζωή όλης της δημιουργίας του Θεού. Η Αλήθεια είναι αμετάβλητη θεία Αγάπη, που δεν επιτρέπει κανένα λάθος – κανέναν περιορισμό, καμία διαφθορά, ασθένεια – ούτε στον εαυτό της  ούτε στην δημιουργία της. Επειδή, ακριβώς, είναι πανταχού παρούσα και παντοδύναμη, η Αλήθεια αποκλείει την ύπαρξη λάθους, επομένως οτιδήποτε διαφορετικό από το Θεό, είναι αναληθές, ανύπαρκτο, τίποτα περισσότερο από μία πλάνη του θνητού νου. Η Αλήθεια θεραπεύει ελευθερώνοντας τον θνητό νου από το να πιστεύει ανίδεα σε ότι είναι αναληθές για τον Θεό και την δημιουργία Του.

Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά δύσκολα τα αφομοιώνει κανείς. Γι αυτό είναι τόσο σημαντικό , όταν μελετούμε και προσευχόμαστε, να έχουμε όλη την προσοχή μας στραμμένη στον Θεό και, κατά τη διάρκεια της μέρας, να θυμόμαστε όλες τις αλήθειες που γνωρίζουμε για τον Θεό. Αν και είμαστε τόσο συνηθισμένοι να κρίνουμε τι είναι αληθινό και τι όχι βασιζόμενοι στα μάτια και τα αυτιά μας, πρέπει να ξέρουμε ότι την θεία Αλήθεια την κατανοούμε μόνον με την πνευματική αίσθηση. Όταν με πιστή προσήλωση εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις πνευματικές ιδιότητες, που τόνισε ο Ιησούς στη διδασκαλία του, στους Μακαρισμούς ( Ματθ. 5:3-12), για παράδειγμα - τότε η σκέψη μας γίνεται πνευματικότερη. Σαν αποτέλεσμα, η πνευματική μας αίσθηση οξύνεται και, κατ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η Αλήθεια είναι , όντως, η μοναδική πραγματικότητα ότι κι αν λένε οι πέντε αισθήσεις.

Σημασία δεν έχει το πόσα γνωρίζετε για το Θεό, αλλά το πόσο πιστοί είστε σε αυτά, που γνωρίζετε. Αυτή η πίστη αποκαλύπτει την θεραπευτική δύναμη του Θεού στην εμπειρία σας. Μία πρόσφατη θεραπεία μου βασίζεται σε αυτή τη διαπίστωση. Ένα πρωί, κτύπησε το ξυπνητήρι μου. Άρχισα να κινώ το πόδι μου προς την άκρη του κρεβατιού. Το πόδι μου ήταν άκαμπτο και πιασμένο. Προσπάθησα να κινήσω το μπράτσο μου. Τα ίδια. Κάθε μέλος μου ήταν άκαμπτο και πιασμένο. Σκέφτηκα: μα τι γίνεται, έγινα μέσα σε μια νύκτα γριούλα; Αυτό με έκανε να γελάσω λιγάκι. Μετά, άρχισα να προσεύχομαι.

Καθώς άρχισα, μάλλον με αργό ρυθμό, να σηκώνομαι από το κρεβάτι και να ετοιμάζομαι για τη μέρα μου, άρχισα να σκέφτομαι μόνον ότι ο Θεός είναι η μοναδική Αιτία. Κατάλαβα πόσο απαραίτητο είναι να αγαπώ το Θεό βαθειά και να μην αφήνω τον εαυτό μου να πιστέψει οτιδήποτε δεν είναι αλήθεια για το Θεό. Έτσι, όποτε ερχόταν στη σκέψη  μου κάποια άλλη αιτία εκτός από το Θεό, όπως ο χρόνος, η ηλικία ή η υπερκόπωση, την απέρριπτα σκεπτόμενη πως, αφού ο Θεός είναι η μοναδική Αιτία, η ακαμψία δεν οφειλόταν σε καμία απολύτως αιτία.

Στην διάρκεια της ημέρας καλυτέρεψα, αλλά, την επομένη, πάλι η ίδια ιστορία και η ίδια προσευχή. Τότε, αφού είχα ντυθεί και έβγαινα από την κρεβατοκάμαρά μου, στάθηκα απολύτως ήσυχη για ένα λεπτό. Σκέφτηκα: αφού η ακαμψία δεν οφείλεται σε καμία αιτία, τότε είναι ανύπαρκτη! Και ήταν! Κάθε υποψία ακαμψίας και πιασίματος τελείως εξαφανίστηκε στη στιγμή και ποτέ δεν επέστρεψε. Η Θεία Αλήθεια ελευθέρωσε την σκέψη μου και με θεράπευσε.

Μήπως αυτή η θεραπεία επήλθε γιατί ξαφνικά απέκτησα περισσότερη πίστη στην Αλήθεια από  ότι διέθετα ένα λεπτό νωρίτερα; Όχι. Επήλθε διότι η πίστη μου ότι η Αλήθεια είναι η μόνη Αιτία υπερκέρασε την λανθασμένη μου πίστη σε υλικές αιτίες και την κατέστρεψε. Όπως αναφέρει το Επιστήμη και Υγεία : «Όταν καταλήξουμε να έχουμε περισσότερη πίστη στην αλήθεια του είναι παρά στην πλάνη, … τότε καμιά υλική υπόθεση δεν μπορεί να μας εμποδίσει να θεραπεύουμε τους ασθενείς και να εξαφανίζουμε την πλάνη» (σελ.368). Αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν, ήταν λιγότερη πίστη στο λάθος.

Δεν είναι δύσκολο να εμπιστεύεσαι αυτό, που γνωρίζεις ότι είναι αληθινό, εκτός εάν εξαπατάσαι για να πιστεύεις ένα ψέμα. Άρα, με ανοικτό μυαλό και δεκτικότητα μελέτα καθημερινά την Χριστιανική Επιστήμη και αφιέρωσε λίγο χρόνο στην πολύτιμη επικοινωνία με τον Θεό..Έχε στο μυαλό σου την Αλήθεια, Αγάπα Την. Διερεύνα την ποικιλία των όμορφων πνευματικών ιδιοτήτων, που συνιστούν το είναι του Θεού και που πλημμυρίζουν το πραγματικό είναι των ανθρώπων  (όλων μας),αφού είμαστε η πνευματική Του αντανάκλαση. Μετά, μείνε πιστός στην Αλήθεια..Μην αφήνεις την άγνοια περί τα πνευματικά, που πλανιέται στην ατμόσφαιρα της συνολικής ανθρώπινης σκέψης, να σε παρασύρει , ώστε να πιστέψεις αυτό που ξέρεις ότι είναι ψέμα.

Όσο μικρή κι αν νομίζεις ότι είναι η πίστη σου στην Αλήθεια, μείνε προσκολλημένος σε αυτήν και θα διαπιστώσεις την απελευθερωτική, θεραπευτική δύναμή Της.

Η Αποστολή του Κήρυκα

Το 1903, η Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, ίδρυσε το περιοδικό Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης. Ο σκοπός του: «να διακηρύξει την παγκόσμια δραστηριότητα και την διαθεσιμότητα της Αλήθειας». Ο ορισμός της λέξης «κήρυκας», όπως αναφέρεται σε ένα λεξικό, είναι «προάγγελος - ένας αγγελιοφόρος που προπορεύεται για να μεταφέρει ένα μήνυμα για κάτι που πρόκειται να ακολουθήσει», δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωνυμία Κήρυκας και επιπλέον επισημαίνει την υποχρέωσή μας, την υποχρέωση του καθενός από εμάς, να δούμε ότι ο Κήρυκάς μας εκπληρώνει την εμπιστοσύνη του, μία εμπιστοσύνη αχώριστη από τον Χριστό και που πρώτα ανήγγειλε ο Ιησούς (Μαρκ.16:15), «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν».

Μαίρη Σαντς Λη, Sentinel (Φρουρός) της Χριστιανικής Επιστήμης, 7 Ιουλίου, 1956.

Μάθετε περισσότερα για τον Κήρυκα και την Αποστολή του.